• Mossen Cinto Verdaguer i la Biblioteca del Seminari de Barcelona.

  Isabel de Colmenares Brunet, Imma Guzmán Fernández.
  Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, 2002
  PDF_Logo

 • Catàleg del fons de reserva de la secció de litúrgia de la Biblioteca Episcopal de Barcelona (segles XVI-XVII): bases per a establir criteris en la catalogació de llibres antics de temàtica litúrgica.

  Isabel Juncosa Ginestà
  Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2001

 • Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), Volum II.1 Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat.

  Eulàlia Duran
  Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000

 • Els pseudònims de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.

  Amèlia Fuster
  Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, 1999
  Exhaurit

 • Catàleg dels incunables de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.

  L. Serrallach Garcia i J.M. Turull Garriga
  Revista Catalana de Teologia, 1999Accés

 • Tesaurus català de religió.

  Isabel Juncosa Ginestà
  Analecta Sacra Tarraconensia. Vol 69(1996) 381-451 pp.

 • Catálogo Bibliográfico de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.

  Josep Maria Martí Bonet
  Madrid: Fundación Juan March, 1976

 • Inventario de manuscritos de la Biblioteca Arzobispal del Seminario Conciliar de Barcelona.

  Angel Fàbrega Grau
  Barcelona: Biblioteca Balmes, 1965