Reproducció de documents

Des de la BPEB podeu sol·licitar:
1- Fotocòpia o reproducció digital de documents de la BPEB:

2- Fotocòpia o reproducció digital de documents de les biblioteques de la Universitat Ramon Llull
3- Fotocòpia o reproducció digital de documents de les biblioteques d’altres universitats catalanes (PUC)
4- Fotocòpia o reproducció digital de documents d’altres biblioteques