Bundt Buch darin gemeiner loblichen Eydtgnossschafft der XIII und zugewahndter Orthen Bundt nussen, andere Vereinigungen und Verkomnussen begriffen seynd


Bundt Buch darin gemeiner loblichen Eydtgnossschafft der XIII und zugewahndter Orthen Bundt nussen, andere Vereinigungen und Verkomnussen begriffen seynd = Libro de pactos en que se contienen las comunes laudables costumbres de los XIII cantones y vecinos lugares unidos con otras confederaciones y pactos — [17–] — [4], 459 [és a dir 460], [36] pàgines ; 32 cm — Codi: Ms. 164

Es tracta d’un exemplar força estrany, que recull tot un seguit de còpies manuscrites de documents sobre la història fundacional de la Confederació Helvètica, que estan datats entre el 1251 i el 1663. La pàgina del títol està escrita en una acurada, precisa i ornamental lletra gòtica.

Respecte la procedència del manuscrit, el mateix exemplar ens dona algunes pistes, ja que hi ha alguns exlibris manuscrits: “Carolus Antonius Schindler, Suitensis Secretarius XII Cantonum Helv. & Comitatis Badensis (1709)”, i de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona a pàgina de títol; i de Josephus Franciscus [ratllat] (1715) a pàgina 4.

Hi trobem també una taula de contingut de les pàgines 11 a la 17, així com restes d’un segell lacrat al verso de la pàgina 4. A causa de l’acció de les tintes, el llibre té òxid; també presenta alguns forats de paràsits. Té una enquadernació en fusta recoberta de pell, que està malmesa. També s’hi aprecien restes de tancadors metàl·lics. Tot i el seu aspecte deteriorat, estructuralment presenta un molt bon estat de conservació.

Pel que fa a la intervenció, la proposta de restauració consistirà en: una neteja mecànica en sec que servirà per eliminar la brutícia superficial; es tractarà la pell per a consolidar-la i reintegrar les pèrdues de suport; s’empalmaran els nervis del llom i es tornaran a entrar dins les tapes de fusta; unes tapes que prèviament s’hauran desinsectat. També es faran actuacions en les tintes corrosives, valorant en cada cas si cal consolidar o laminar. També s’elaborarà una capsa de conservació que millori les condicions d’emmagatzematge.

Import total de la restauració i la digitalització: 1.264,45€ – Apadrina aquest llibre

Ja hem aconseguit tot l’import necessari

[wppb progress=”1264,45€/1264,45€” fullwidth=true option=orange text=”Hem aconseguit: 1264,45€/1264,45€”]