Incipit ordo missalis secu[n]du[m] consuetudine[m] curie Romane dominica prima de Adue[n]tu statio ad sanctam Mariam Maiore[m]


Incipit ordo missalis secu[n]du[m] consuetudine[m] curie Romane dominica prima de Adue[n]tu statio ad sanctam Mariam Maiore[m] [ / emendatumque diligentissime per religiosos fratres Sancte Marie Noue] — Rege inclite Neap[oli] : op[us] hoc sacru[m] impressum est per Mathiam Morauum, 1477 — 251 folis ; 2º ; 32 cm — Codi: Inc. 4 — Fitxa bibliogràfic al CCUC

Missal romà imprès a la ciutat italiana de Nàpols, per l’impressor Mathias Moravus. El text està escrit en lletra gòtica, a dues tintes i disposat en dues columnes. Trobem calderons en blau i vermell a les inicials, caplletres profusament miniades, fins i tot amb incrustacions d’or, i també es poden veure orles en algunes pàgines. Les cobertes són de cartró folrades amb pell. Es tracta d’un dels incunables provinents de l’antiga biblioteca del Col·legi de la Companyia de Jesús de Barcelona, que fou un dels gèrmens de l’actual Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona.

En general, el llibre presenta un bon estat de conservació, i només cal fer-hi algunes intervencions de caràcter preventiu. Té alguns fulls solts, i una estripada considerable a la primera pàgina.

Import total de la restauració i la digitalització: 250,30€

Ja hem aconseguit tot l’import necessari!

[wppb progress=”250,30€/250,30€” fullwidth=true option=orange text=”Hem aconseguit: 250,30€/250,30€”]