[Libro maggiore, 1629]


[Libro maggiore, 1629] / Banco di Napoli – Nàpols, 1629 – 58 fulls ; 43 cm – Codi: Ms. 187

L’últim volum del conjunt dels tres llibres de la comptabilitat del segle XVII del Banc de Nàpols és el més prim, ja que només presenta tres quaderns. Aquest també conserva l’enquadernació de pergamí, tot i així n’ha perdut una part, ja que les restes que han quedat dels antics tancaments demostren que es tractava d’una enquadernació en forma de cartera, però que actualment ha perdut la solapa i els tancaments. La coberta presenta la inscripció en majúscules MANUALE.

Les diferents entrades de cada registre han estat fetes per diverses persones. Per tant, les diferents cal·ligrafies permetrien fer un exercici de paleografia, el qual faria evidenciar diferents tipus de lletra: itàlica cursiva, processal, processal encadenada, etc. També es pot observar que hi ha lletres que no corresponen a un patró concret perquè van ser escrites per ciutadans que tenien poca pràctica en l’escriptura, és així que es poden apreciar lletres de traç més bast i insegur.

A nivell de conservació, a l’interior, algunes de les pàgines han estat tallades o arrencades. I, com els seus dos homòlegs, necessitaria una intervenció que procurés la neteja per retirar la brutícia i les taques d’humitat i la consolidació de les pèrdues causades pels forats que han anat fent els insectes, o altres causes de deteriorament, com el mal ús o el mal emmagatzematge.

Import total de la restauració i la digitalització: 710,32€ – Apadrina aquest llibre

Amb les aportacions dels padrins i les padrines hem aconseguit…

[wppb progress=”490,00€/710,32€” fullwidth=true option=orange text=”Hem aconseguit: 490,00€/710,32€”]

… i els 220,32€ que quedarien fins a completar tot l’import de la restauració i la digitalització l’ha aportat la Biblioteca.