Bibliografia IV
 Pseudonims Els pseudònims de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.
Amèlia Fuster
Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, 1999
Exhaurit
 cataleg incunables Catàleg dels incunables de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.
L. Serrallach Garcia i J.M. Turull Garriga
Revista Catalana de Teologia, 1999Accés
Tesaurus català de religió.
Isabel Juncosa Ginestà
Analecta Sacra Tarraconensia. Vol 69(1996) 381-451 pp.

1   2   3   4   5