Catàleg de REBIUN

La Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) és una comissió sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) des de l’any 1994.
Des de la seva creació, a iniciativa d’un grup de directors de biblioteques l’any 1988, la REBIUN constitueix un organisme estable en el qual estan representades totes les biblioteques universitàries i científiques espanyoles. REBIUN està formada per les biblioteques de les 75 universitats membres de la CRUE (50 d’àmbit universitari públic i 25 d’àmbit universitari privat) i el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Accés al catàleg