Catàleg del fons de reserva de la secció de litúrgia de la Biblioteca Episcopal de Barcelona (segles XVI-XVII): bases per a establir criteris en la catalogació de llibres antics de temàtica litúrgica.
Share Button

Isabel Juncosa Ginestà
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2001