Col·lecció de Goigs dedicats a Sant Jordi Patró de Catalunya a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
Share Button

Isabel de Colmenares Brunet, Imma Guzman Fernandez
Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, 2004
PDF_Logo