Col·lecció de Goigs nadalencs de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.
Share Button

Isabel de Colmenares Brunet, Imma Guzman.
Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, 2003
PDF_Logo