De gener a juliol del 2015, durant la reforma dels dipòsits de la BPEB, els llibres amb ubicació al catàleg “BPEB. Dipòsit”, es traslladaran a un dipòsit extern i no estaran disponibles per a la seva consulta. Per a qualsevol dubte consulteu als nostres bibliotecaris.
Share Button

De gener a juliol del 2015, durant la reforma dels dipòsits de la BPEB, els llibres amb ubicació al catàleg “BPEB. Dipòsit”, es traslladaran a un dipòsit extern i no estaran disponibles per a la seva consulta. Per a qualsevol dubte consulteu als nostres bibliotecaris.