Nova contribució de la Biblioteca en un llibre editat per la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull: El fons Ramon Llull a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona
Share Button

FacultatBID

Benvolguts, benvolgudes,

us informem que la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona ha contribuit recentment una nova publicació editada per la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Es tracta de “El fons Ramon Llull a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona”. És un capítol del llibre Ramon Llull, en les fronteres, i “pretén ser una petita porta d’entrada a l’extensa obra de Ramon Llull: una guia que doni algunes pistes sobre qui era i què pensava el primer gran pensador i intel·lectual de la cultura catalana, precursor sens dubte de l’Humanisme global que imperarà en el Renaixement. Aquest article es divideix en dues parts. En primer lloc, hem elaborat un llistat bibliogràfic amb totes les obres de Ramon Llull que es conserven a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. I en segon lloc, fem una breu anàlisi sobre aquest fons, tot destacant les principals i més significatives obres“.

Aquesta és la seva cita bibliogràfica:

“El fons Ramon Llull a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona”. En: Ramon Llull, en les fronteres : filosofia, art, llibres : homenatge al Beat Ramon Llull (1316-2016) / Armando Pego Puigbó (coord.). — Barcelona: Universitat Ramon Llull. Facultat de Filosofia de Catalunya, 2016. — ISBN 978-84-939831-9-2. — p. 83-94

Accés al text complet (PDF)

Amb aquesta nova publicació es continua reforçant el paper de la Biblioteca també com a centre de recerca i de difusió de coneixement.

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.

Atentament,

L’Equip de la BPEB