Formulari Donació de documents a la BPEB

Si voleu contribuir al desenvolupament de les col·leccions de la BPEB i teniu llibres, revistes, o altres documents que voleu donar ompliu aquest formulari amb les vostres dades personals i les de la donació que desitgeu fer. La Biblioteca es posarà en contacte amb vosaltres. En cas de dubte o si us cal algun aclariment adreceu-vos al Servei d’Adquiscions:

Cognoms i noms (obligatori)

Adreça

Poblacio

Codi postal

Telèfon

Fax

El vostre email (obligatori)

__________________________________________________________________________________________

Dades de la donació:

Indiqueu la tipologia i el nombre aproximat d'exemplars o volums:

Monografies(llibres, vídeos, cassets, etc.) Nombre aproximat d'exemplars:

Publicacions en sèrie (revistes). Nombre aproximat d'exemplars:

Comentaris