Història

Historia-BibiotecaLa Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona neix fruit d’un seguit de casualitats històriques concretes i ben definides. És la fusió de dues entitats precedents; en primer lloc el fons bibliogràfic de les biblioteques dels col·legis que la Companyia de Jesús tenia a Barcelona, i que després de la seva expulsió dels Regnes d’Espanya van passar a mans de l’Estat; i en segon lloc la biblioteca de l’antic Seminari Conciliar de Barcelona, amb els volums necessaris per a la correcta formació dels seminaristes. Tots dos fons es fusionaren l’any 1775 configurant l’inici de la gran biblioteca que actualment existeix. Aquest doble origen de la Biblioteca Pública Episcopal mereix que es tractin per separat.

Per saber més