La Biblioteca participa a Dialnet com entitat encarregada de buidar les revistes de la Facultat de Teologia i de la Facultat de Filosofia
Share Button

Benvolguts, benvolgudes,

us informem que la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona participa, també com a Biblioteca de la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull, a Dialnet com a entitat encarregada del buidat de les següents revistes: Revista Catalana de Teologia, Comprendre: revista catalana de filosofia i la revista digital Lletres de Filosofia i Humanitats. De fet, la Biblioteca és l’encarregada del seu manteniment i actualització a la plataforma, i que s’hi puguin consultar tots els números de totes tres revistes. De la Comprendre i de Lletres de Filosofia i Humanitats ja s’hi poden consultar tots els números, mentre que de la Revista Catalana de Teologia només es pot consultar fins el 2006; el seu buidat retrospectiu des del 1976 l’anirem completant progresivament.

Dialnet és el principal repositori d’articles, tesis, actes i documents en l’àmbit llatino-americà. S’hi poden trobar més de 5,6 milions de documents, consultar els sumaris de més de 10.000 revistes (moltes a text complet), i hi ha més de 107.000 tesis. Sens dubte es tracta d’una plataforma de primera magnitud, i és una eina excel·lent per augmentar i potenciar la visibilitat d’aquestes tres revistes, així com de la tasca investigadora i de recerca del professorat de les Facultats de Teologia i de Filosofia. En aquest sentit, la Biblioteca adquireix un rol central en el procés de difusió del coneixement: buida, gestiona, controla, sistematitza i dona consistència a les dades pujades a Dialnet.

Esperem que aquesta notícia sigui del vostre interès.

Atentament,

L’Equip de la BPEB