La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona presenta EBookCentral, la seva plataforma de llibres digitals
Share Button

Els usuaris amb carnet de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona tenen accés a la plataforma d’ebooks EBookCentral, proporcionada per l’empresa ProQuest. És la plataforma que s’ha triat des de la Biblioteca per a incorporar al seu fons i oferir als seus usuaris la possibilitat de disposar de llibres electrònics, que serveixin també per a la seva recerca, i complementin i millorin les seves necessitats informatives.

Actualment, la Biblioteca ofereix als seus usuaris 31 ebooks en propietat, i en accés simultani d’una sola persona a la vegada. Aquests 31 títols es poden consultar de manera permanent. A més, la plataforma també ofereix accés a més de 110.000 títols de llibres sobre teologia, filosofia, Bíblia i altres matèries presents a la Biblioteca. En aquest cas, la consulta és limitada a unes poques opcions, i al cap d’uns minuts apareix un avís per a demanar la compra al personal de la Biblioteca.

Per a donar-se d’alta a la plataforma cal ser usuari amb carnet de la Biblioteca. Cal venir presencialment a la Biblioteca, i demanar-ho al personal del taulell. Un cop donat d’alta a la plataforma, es podrà accedir a la mateixa des de qualsevol lloc amb accés a internet, doncs l’accés és per usuari/contrassenya.