Nova publicació de la BPEB: Història de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, la més antiga de la ciutat. Per Xavier Alarcón i Campdepadrós, biliotecari de la BPEB.
Share Button

Història de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, la més antiga de la ciutat.
Per Xavier Alarcón i Campdepadrós, biliotecari de la BPEB.