Préstec personal

Préstec:

Objectiu: L’objectiu d’aquest servei és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de la BPEB fora dels seus recintes per un període de temps determinat. És imprescindible disposar del carnet de la BPEB o un document que acrediti el vostre dret a préstec.

Adreçat a: tots els membres de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL), de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB). Usuaris que pertanyin a entitats amb què la BPEB hagi establert un conveni o acord per la utilització del servei de préstec: Universitat Ramon Llull (URL), CSUC. Altres usuaris amb carnet de la BPEB.

Normativa Préstec BPEB

Préstec Llull (Préstec Unificat URL):

Objectiu: és un servei de préstec gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de la Universitat Ramon Llull sol·licitar i tenir en préstec documents d’una altre biblioteca de la URL.

Adreçat a: són usuaris autoritzats d’aquest servei els membres de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya i de la Universitat Ramon Llull.

Normativa

PUC (Préstec Unificat Consorciat) i PI (Préstec Interbibliotecari consorciat):

Objectiu: és un servei gratuït que permet als usuaris de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull sol·licitar i tenir en préstec documents de les biblioteques de les institucions que formen part del CSUC. Les institucions participants són: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UDL, URV, URL, UOC i Biblioteca de Catalunya.

Aquest servei també implica la lliure circulació d’usuaris per qualsevol biblioteca de les institucions participants, sempre que es presentin degudament identificats amb el carnet d’estudiant de la URL (el carnet de la BPEB o cap altra identificació NO serà vàlida), tot i que en èpoques de màxima afluència tindran prioritat els alumnes de cada centre i es podria limitar l’accés.

Adreçat a: Els usuaris autoritzats d’aquest servei han de ser sempre usuaris en actiu de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull (matriculats):

 • Alumnes de grau i màsters
 • Doctorands
 • Professors, PDI i PAS
Es podran sol·licitar els documents per tres vies:

 1. Préstec in situ: presencialment, a la Biblioteca on es troben dipositats.
 2. Puc via web: remotament, a través de la interfície Encore del PUC.NO podran gaudir d’aquest servei els següents usuaris:els usuaris que tinguin la matrícula caducada, tinguin el màxim de documents en préstec permès, tinguin pendent retornar algun document amb retard o estiguin bloquejats per haver retornat amb retard algun document. El màxim de documents permesos en PUC (a afegir al màxim permès del fons local) és el següent:
 3. Tipus d’usuaris Núm. de documents Màx. dies permesos
  ALUMNES 4 10
  DOCTORANDS 8 20
  PROFESSORS 8 20
  PAS i COL·LABORADORS DOCENTS 8 20
  Instruccions per validar-vos: feu servir la segona opció (Validació amb el carnet de la biblioteca):

 4. Préstec interbibliotecari per internet. Mitjançat aquest formulari de sol·licitud, els usuaris de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull poden demanr a través d’internet documents en préstec interbibliotecari a qualsevol biblioteca de les institucions consorciades i que participen del servei de Préstec Interbibliotecari. La clau d’accés és el DNI precedit de ! (per exemple: !33952451X) i el password que van escollir al donar-se d’alta.

Préstec Interbibliotecari no consorciat:

Objectiu: és un servei de préstec no gratuït que permet als usuaris de la BPEB sol·licitar  en préstec documents d’altres biblioteques d’arreu del món). Els documnets son de consulta en sala.

Adreçat a: són usuaris autoritzats d’aquest servei els membres de la Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Filosofia de Catalunya, ISCREB, i usuaris externs amb el carnet de la BPEB.

Tarifes: segons la biblioteca prestatària.

Préstec interbibliotecari a altres biblioteques: la Biblioteca també pot prestar material del seu fons a altres biblioteques que així ho sol·licitin (i que no estiguin ni consorciades al CSUC o a REBIUN). En aquest cas les tarifes són les següents: 25€ per a una biblioteca d’Espanya o de la resta d’Europa; i 50€ per a una biblioteca de la resta del món. A més, la biblioteca que faci la petició haurà d’assumir les despeses tant d’enviament com de retorn.

Formulari de sol·licitud

Préstec d’ordinadors portàtils:

Amb el carnet d’usuari/ària de la BPEB o de la URL podeu utilitzar el servei de préstec de portàtils per a ús exclusiu d’investigació.

Normativa