Fes-te usuari (Institucions adscrites)

5,00

Fes-te usuaria/usuària de la BPEB si et alumne/a o professor/a d’alguna de les institucions adscrites a l’Ateneu Universitari Sant Pacià (Institut de Teologia Fonamental, Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida, Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca, Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic).

Categoria: