Quí som

La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (BPEB) és la biblioteca pública més antiga de la ciutat (1775). És una entitat dependent de l’Arquebisbat de Barcelona, gestionada per una Junta formada pels representants del Seminari Conciliar de Barcelona, la Facultat de Teologia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull) i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i regida per uns estatuts que daten de 1986.

La BPEBactua com a Biblioteca de les següents institucions:

  • Facultat de Teologia de Catalunya
  • Facultat de Filosofia de Catalunya
  • Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull)
  • Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

La BPEB consta de una Sala de Lectura de 242m2  amb 47 punts de lectura i un dipòsit de 1000 m2. Disposa d’un fons bibliogràfic format per més de 350.000 volums especialitzats en ciències eclesiàstiques, filosofia i humanitats.

                                                Video TV3