Renovació

Els usuaris de la BPEB podeu renovar els vostres préstecs en línia. Es pot renovar qualsevol préstec excepte si existeix una reserva sobre el document o si té multes per retard en el retorn.

Com renovar préstecs:
1.
Connecteu-vos a “El meu compte“:

  1. Usuari: el vostre NIF: per exemple: 41535900W
  2. Contrasenya: nº de carnet de la BPEB, a partir de l’últim zero: per exemple:  [140000] 12474
  3. Selecciona el teu centre: Biblioteca Episcopal

 

2. Veureu l’enllaç Exemplars actualment prestats” i el nombre de documents que teniu prestats. Seguiu l’enllaç per a veure la llista d’exemplars al vostre compte.
3. A la columna RENOVAR” seleccioneu la casella corresponent a l’exemplar que voleu renovar i premeu el botó Renovar seleccionats. Si desitgeu renovar tots els exemplars, premeu Renovar tots.
4. Si no és possible la renovació d’algun material, apareixerà un missatge a la pantalla informant-vos. Si la renovació ha estat acceptada, apareixerà una nova data de devolució a la columna “ESTAT”. Reviseu sempre la columna ESTAT per saber si l’operació de renovació s’ha realitzat amb èxit o si s’ha produït alguna incidència.

Video Tutorial “El meu compte”