Reserves

Els usuaris de la BPEB i de la URL podran reservar via web qualsevol document del Catàleg que es pugui treure en préstec, tant si està prestat a un altre usuari com si està disponible. Un cop estigui el llibre preparat, rebreu un avís per correu electrònic i disposareu d’un termini de 4 dies lectius per recollir-lo.

Com reservar documents:
1. Els llibres que compleixen la condició per a la reserva mostraran la indicació “Reservar aquest títol”.
2. En seleccionar aquesta opció, us demanarà que us identifiqueu a El meu compte.
3. Si no és possible la reserva d’algun document, apareixerà un missatge a la pantalla informant-vos-en. Si la reserva ha estat acceptada, el missatge us confirmarà la reserva indicant-vos el lloc de recollida que heu triat.
4. Al vostre compte veureu un enllaç amb el número de reserves que teniu actives. Seguiu l’enllaç per a poder veure la llista de peticions de reserva al vostre compte.