Resultats de l’enquesta de satisfacció 2018
Share Button

Benvolgudes, benvolguts,

us informem que ja podeu consultar els resultats de l’enquesta de satisfacció de 2018 de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona.

Enquesta 2018

El periode de recollida d’enquestes va ser del 2 de maig al 22 de juny de 2018, i durant aquesta setmana s’ha fet l’anàlisi de les dades obtingudes. S’han recollit un total de 32 enquestes (15 menys que el 2017, quan se’n van recollir 47). Així, un cop analitzats els resultats, la Biblioteca obté una puntuació global de 4,35 sobre 5, mentre que el retrat robot del nostre usuari tipus és el següent:

 • Una persona d’entre 18 i 22 anys (16%) i d’entre 33 i 37 anys (16%)
 • És un home (84%)
 • Que viu a Barcelona ciutat (61%)
 • Que té un nivell d’estudis de com a mínim Llicenciat (29%)
 • Que utilitza principalment els espais de treball (24 respostes, 20,17%)
 • Que té com a principal matèria de recerca la Teologia (21 respostes, 33,33%)
 • Que visita la Biblioteca amb una freqüència setmanal (19 respostes, 59,37%)
 • Que ens ha conegut a través de la seva Universitat (26 respostes, 83,87%)
 • Que puntúa el personal de Biblioteca amb una mitjana de 4,77 punts sobre 5, i que valora sobretot la seva fiabilitat (4,84 punts sobre 5)
 • Que puntúa les instal·lacions i els equipaments de la Biblioteca amb una mitjana de 4,26 punts sobre 5, i que valora especialment la seva il·luminació (4,63 punts sobre 5)
 • Que puntúa els serveis de la Biblioteca amb una mitjana de 4,37 punts sobre 5, i que valora molt el servei de Préstec/PUC/PI (4,68 punts sobre 5)
 • Que en un 84% recomanaria la Biblioteca a d’altres amics o coneguts.
 • I que puntúa de forma global la Biblioteca amb una nota de 4,35 punts sobre 5.

Aquesta enquesta és una eina imprescindible i molt valuosa per a Biblioteca, per tal de poder conèixer millor els nostres usuaris, i poder-los oferir uns serveis, unes instal·lacions i uns equipaments el més adaptats possible a les seves necessitats. L’enquesta és una eina de millora de la qualitat, i que ens permet detectar tant mancances com fortaleses de la nostra Biblioteca, i poder treballar així d’una forma més efectiva i eficaç. L’objectiu de la Biblioteca és repetir aquesta enquesta cada any per les mateixes dates i amb les mateixes dades, i així amb els anys poder obtenir una evolució històrica dels resultats.

Esperem, un cop més, que aquesta notícia sigui del vostre interès.

L’Equip de la BPEB