Servei de reproducció de documents
Dades de contacte

Nom i cognoms*

Centre al que pertanys*
Facultat de Teologia de CatalunyaFacultat de Filosofia de Catalunya (URL)ISCREBUniversitat Ramon LlullBiblioteca Episcopal de BarcelonaAltres

Telefon*

Correu electrònic* El qual rebreu una còpia d'aquest mail

Dades del document

Tipus de publicació*
LlibreRevistaAltres

Títol *

Autor *

Edició

Títol de la revista

Any/volum

Biblioteca on es troba el document *
Biblioteca Episcopal de BarcelonaBiblioteques de la Universitat Ramon LlullCatàleg Col·lectiu de les Universitats de CatalunyaREBIUN

Dades de la sol·licitud

Pàgines a reproduir *

Reproducció per *
FotocòpiaPDFJPEG

Mitjà de tramesa del material *
Recollir a la BPEBCorreu electrònic

Mitjà de pagament *
Al taulell de la BPEBTransferència bancària: La Caixa: ES25 2100 3291 9922 0014 7104

Pressupost
No

Factura (obligatori)
En cas afirmatiu faciliteu les vostres dades de facturació
[radio* factura default:1 "Sí" "No"]

En cas que necessiteu factura, introduïu aquí les dades fiscals (les dades mínimes són: nom i cognoms o nom de l'empresa, adreça postal i DNI o NIF)

Finalitat *
En cas d'ús públic l'usuari es compromet a: Citar la procedència de la reproducció: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona; fer un sol ús per la finalitat declarada; lliurar 3 exemplars a la BPEB de l'obra suport; lliurar a la BPEB aquest formulari signat
Ús per investigacióÚs comercial o publicació

Observacions