Daniel Giralt-Miracle (Foto: Wikipedia, consulta 19 de desembre de 2016)

Després de 6 mesos de treball, el passat mes de desembre es va completar la catalogació de part de la biblioteca personal de Daniel Giralt-Miracle, en concret la dels àmbits de Filosofia, Teologia, Espiritualitat, Teoria de l’Art i Idees estètiques.

Giralt-Miracle és un prestigiós i reconegut crític i historiador de l’art, segurament un dels més importants de l’últim terç del segle XX i de l’actualitat. Comença la seva carrera professional el 1966, i entre altres dades destacades cal dir que és membre del Consell de Cultura de Barcelona des del 2011. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2013, i també fou comissari general dels Anys Internacionals Gaudí Barcelona (2002) i Dalí (2004).

Es tracta d’un fons eminentment modern, format per més de 1.000 volums, on hi destaquen dues temàtiques principals: d’una banda, hi ha un seguit de publicacions evangèliques i protestants, edicions originals dels anys 40 als 70 dels segle XX, moltes d’elles escrites en alemany i també moltes d’Amèrica Llatina, publicades per les editorials La Aurora (Buenos Aires) i Casa Unida de Publicaciones (de Mèxic DF). I de l’altra, cal remarcar els llibres sobre art, teoria de l’art i estètica, aquests més moderns.

Val a dir també, que dins d’aquesta donació hi ha alguns exemplars històrics, com per exemple llibres publicats per l’Editorial Daniel Jorro a principis del segle XX, o per la Librería Nacional y Extranjera de Madrid, a finals del segle XIX; tots ells de temàtica teològica i religiosa.

Aquest fons no està diferenciat de forma concreta dins la Biblioteca. S’ha integrat dins del fons general, i l’única manera de saber que es tracta d’aquesta donació és gràcies a una nota pública a cada exemplar que especifica la seva procedència.

El fons del Daniel Giralt-Miracle és la segona donació important que va rebre la biblioteca durant el 2016, després que el passat mes d’abril es completés la catalogació del fons del Cardenal i Arquebisbe emèrit de Barcelona Lluís Martínez Sistach.

Fotos de la inauguració

Aquest mes d’abril, i després de 4 mesos de treball, s’ha completat la catalogació de la biblioteca personal de l’actual Cardenal i Arquebisbe emèrit de Barcelona Lluís Martínez Sistach, del que havia fet donació,

Es tracta d’un fons bibliogràfic format per 853 volums, on s’hi troben llibres, així com també una bona colla de materials efímers com per exemple un bon nombre de cartes pastorals. Entre tot aquest material, voldriem destacar-hi algunes peces:

– Com a Doctor en Dret Civil i Canònic, en el fons de Martínez Sistach, hi ha una àmplia col·lecció de llibres i separates sobre diferents branques del dret canònic, especialment en tot allò referent al matrimoni. També trobem alguns documents sobre dret canònic administratiu. Destaca especialment el llibre Praelectiones juris canonici, de Francesco Santi. És una obra en cinc volums, publicada entre 1898 i 1899. Disposem d’una tercera edició, i només tenim els tres primers volums.

També s’hi troben diferents edicions i en diferents idiomes de la seva obra més emblemàtica, Las asociaciones de fieles. A partir de l’edició original de 1986, publicada per la Facultat de Teologia de Catalunya, en el fons del Cardenal hi trobem edicions posteriors en italià (2006), en alemany i anglès (2008) i fins i tot en polonès (2012). Hi ha també una separata amb una comunicació presentada a les Actas del Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Canónico, que es va celebrar a Valparaíso, Xile, l’agost de 1994.

En el fons, també, tenen una presència important les cartes pastorals, especialment les que va redactar sent Bisbe de Tortosa, Arquebisbe de Tarragona i Arquebisbe de Barcelona. Hi destaquen les cartes Echad las redes i Enviados para dar fruto (i la versió en català Enviats per a donar fruit).

També volem anotar la presència del primer volum del Sermonari de Josep Torras i Bages, una obra en dos volums publicada per Balmes l’any 1954. Cal recordar que Torras i Bages fou nomenat Bisbe de Vic el 1899 i que és una figura clau del pensament nacionalista català catòlic i conservador del segle XIX.

– Hi trobem d’altra banda un discurs de Mossèn Joan Baptista Manyà com a president dels Jocs Florals de Barcelona de l’any 1977.

– Finalment hi ha el discurs Ruyra, artista cristià, pronunciat per l’antic Bisbe de Girona i Arquebisbe de Barcelona Narcís Jubany. Editat a Blanes l’any 1958, aquest discurs es va  declamar a l’Església Arxiprestal de Blanes el dia 28 de setembre de 1958, en motiu del centenari del neixement de Joaquim Ruyra. Cal remarcar que aquest discurs és anterior a la seva ordenació com a Bisbe de Girona l’any 1964.

Tots aquests materials ja estan degudament catalogats, i es troben consultables a través del catàleg de la Biblioteca. Finalment volem donar les gràcies al Sr. Lluís Martínez Sistach per la seva donació, fet que contribuirà a l’enriquiment del nostre fons.