La Biblioteca ha incorporat al seu catàleg un manuscrit del segle XIV de les Gesta comitum Barchinonensium et regum Aragonum; és a dir, de les Cròniques dels Reis d’Aragó i dels Comptes de Barcelona (més a la Wikipedia).

Es tracta d’un manuscrit en paper, de 124 folis, datat al segle XIV. El text està a 2 columnes, en 33 línies i està escrit a dues tintes, en negre i en vermell. Té, a més, inicials i caplletres decorades en vermell i blau, tal i com es veure a les imatges que il·lustren aquest text.

Disposa d’una taula de continguts, que comença amb el text “Rrubriques del llibre de les croniques dels Reys darago e dels comptes de Barchinona“. És una obra anònima, tot i que s’ha atribuit a Pere III el Cerimoniós.

Com tot manuscrit, es tracta d’un exemplar únic. No obstant això, hi ha un exemplar molt semblant al que tenim a la Biblioteca, que es troba a la Biblioteca Nacional de España (BNE). L’exemplar està digitalitzat i es pot consultar a la Biblioteca Digital Hispánica.

Hi ha algunes semblances, però, entre els dos manuscrits: hi ha la mateixa taula de continguts, consta de la mateixa frase “Rrubriques del llibre de les croniques dels Reys darago e dels comptes de Barchinona”, i l’incipit també és molt semblant. Però hi ha moltes més diferències: els dos explicit són diferents; el custodiat a la BNE fa referència a la ciutat de Lleida, mentre que el custodiem parla d’un enterrament a l’església del monestir de Poblet. També hi ha diferències, per exemple, en la il·luminació de la caplletra del primer foli: en el nostre exemplar, el blau de l’interior de la lletra està a la part inferior, mentre que a la superior hi trobem el color vermell. També hi ha diferències en l’extensió de cada línia.

Es tracta d’un valuós exemplar; aquesta Crònica és, indubtablement, una de les principals obres de la cultura medieval catalana. Amb aquest manuscrit ampliem qualitativament el nostre ric fons patrimonial.

 

Hem iniciat el procés de restauració de 5 exemplars del nostre Fons de Reserva; concretament 3 incunables i 2 manuscrits.

Pel que fa als manuscrits, hem encarregat la restauració de les Crónicas de los últimos condes de Barcelona, de Bernat Desclot, al Taller Berta Blasi. Mentre que el Taller de Restauració de Documents Gràfics del Monestir de Sant Pere de les Puel·les serà l’encarregat de la restauració del manuscrit Llibre primer de la història catalana…, de Pere Gil i Estalella.

D’altra banda, pel que fa als incunables, se’n restauraran 3: De sensu composito et diviso, de Paolo de la Pergolla, impresa a Pavia l’any 1488; Summulae in Aristotelis Physicam, de Guillem d’Occam, impresa a Bolonya l’1494; i finalment una Crònica de Nuremberg, de Hartmann Schedel, impresa a Nuremberg l’any 1493. La restauració dels 3 incunables serà realitzada pel Taller del Monestir de Sant Pere de les Puel·les.

Amb aquesta nova acció, la Biblioteca es referma en el seu compromís per mantenir i preservar el seu ric patrimoni documental, i que estigui disponible en les millors condicions possibles per a la societat en general i per a les generacions futures.