Geografia de Catalunya

 


Geografia de Catalunya / Pere Gil — S. XVI — 90 folis ; 26 cm — Codi: Ms. 235   

Manuscrit original escrit en català el 1600 per Pere Gil, i que forma part d’una obra més àmplia en quatre volums, la Història Cathalana, escrita entre 1598 i 1602La “Geografia” és el primer volum, i porta el títol Llibre primer de la història catalana en lo qual se tracta d’història o descripció natural, ço és, de coses naturals de Catalunya. Aquesta obra va romandre inèdita fins el 1949, quan fou transcrita i editada per Josep Iglésies. El llibre s’estructura en diferents apartats: la geografia física, la humana, l’econòmica, els senyals del cel, els efectes naturals i les calamitats humanes, etc. A més, es descriuen també les riqueses naturals dels país, les divisions comarcals, eclesiàstiques i civils de l’època, les muntanyes, els rius, les fonts, les mines i les indústries; tot amb la finalitat de duur a terme una exhaustiva i detallada radiografia de Catalunya. La “Geografia” és, sens dubte, un exemple paradigmàtic de la millor historiografia desenvolupada durant el Renaixement, disciplina que tingué els seus màxims exponents a Catalunya en autors com Pere Antoni Beuter, Martí de Vicina, Antoni Viladamor o Joan Binimelis, entre d’altres.

Pere Gil i Estalella va néixer a Reus el 1551. Jesuïta, fou mestre en arts i doctor en teologia. Va ser també rector dels Col·legis de Santa Maria de Betlem de Barcelona i de Monti-sion de Mallorca, a més de provincial de la Corona d’Aragó, procurador del procés de canonització d’Ignasi de Loiola i impulsor de la fundació de la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Va completar els seus estudis a Gandia, on a més es va doctorar. Ben aviat va ser destinat al Col·legi de Cordelles, on va donar classes de teologia durant vint anys. Va morir a Barcelona el 1622.

El llibre presenta força brutícia general, molt intensa en un gran nombre de fulls, especialment en els marges i els angles inferiors a causa de l’ús. Té també taques d’humitat, de tinta i de substàncies orgàniques. En les tintes es veuen indicis d’acció corrosiva sobre el paper i fins i tot hi ha traspàs als fulls següents.

Import total de la restauració i la digitalització: 1.277,12€

Ja hem aconseguit tot l’import necessari!

[wppb progress=”1277,12€/1277,12€” fullwidth=true option=orange text=”Hem aconseguit: 1277,12€/1277,12€”]