Descripcion y planta del reyno isla de Sizilia : con relacion distinta de sus costas maritimas, puertos, bahias, plazas, castillos, plantas mas importantes y circunstancias particulares de el estado en el qual se hallan


Descripcion y planta del reyno isla de Sizilia : con relacion distinta de sus costas maritimas, puertos, bahias, plazas, castillos, plantas mas importantes y circunstancias particulares de el estado en el qual se hallan / diregida à Su Magestad por el theniente coronel don Joseph Formenti, ingeniero militar en el referido reyno – 1703 – [10], 57, [9] pàgines, [38] fulls de làmina : mapes, plànols color ; 34 cm – Codi: Ms. 356

El 25 d’agost de 1703 l’enginyer militar, Joseph Formenti (1684-1706), feu entrega d’aquest volum a Sa Majestat el rei, en el qual es detallava la descripció i la planta de l’illa i el Regne de Sicília quan encara formava part de la Monarquia Hispànica. Les primeres línies enalteixen el valor de l’illa:

Entre las Islas que coronan el mar Mediterraneo ha merecido la de Sicilia el primer lugar por los atributos que le dio la natura en hacerla la mayor, la mas fèrtil, la mas rica de todo lo apreciable. Quiso Dios situarla en el medio del mismo Mediterraneo, y donde se unen los mares del Asia, del Africa, y de la Europa, como un centro de las dichas tres partes del mundo.

L’article de la Valeria Manfrè[1] explica com, durant molt de temps, l’illa de Sicília ha estat representada en mapes i plànols que reforçaven la idea de l’illa com a fortalesa, la qual partia de la seva situació geogràfica estratègica en el Mediterrani, testimoni de rutes comercials, migracions i conquestes. Aquestes obres acostumaven a ser realitzades per enginyers militars, com és aquest cas, on s’hi representaven les seves ciutats i fortaleses. Sovint anaven més enllà de la descripció tècnica i es convertien en obres apreciades per les seves il·lustracions i estètica.

Aquesta obra conté 38 làmines, que inclouen mapes i plànols realitzats a mà amb tinta i colors a l’aigua. Cada un d’ells va acompanyat del títol i la llegenda emmarcats per boniques il·lustracions d’elements vegetals, animals i escultòrics. Aquest exemplar també presenta dos exlibris manuscrits de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona i del Col·legi de Barcelona de la Companyia de Jesús.

L’estat de conservació de l’enquadernació és molt dolent. L’obra es troba protegida per una carpeta de betes afegida posteriorment. Els plans de les cobertes en tela de seda estan molt malmesos i el llom presenta el mateix estat de degradació. A l’interior, els fulls presenten galeries causades per insectes. I, la corrosió de les tintes ha oxidat el paper i ha fet que la tinta traspassi a l’altra banda del full. Tot això fa que el llibre necessiti una intervenció de restauració, sempre respectant la integritat física dels seus elements.

[1] Manfrè, Valeria. “La Sicilia de los cartógrafos: vistas, mapas y corografías en la Edad Moderna”. Anales de Historia del Arte. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid : Departamento de Historia y Teoría del Arte, 2013. Vol. 23, p. 79-94. Disponible en línea a: https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/viewFile/41903/39916 [Consulta: 10/01/2017].

Import total de la restauració i la digitalització: 1.465,36€ – Apadrina aquest llibre

Fins ara hem aconseguit…

130,00€ 9%