Recull de premsa

Aquest és un recull de les notícies que han aparegut en premsa sobre el projecte de l’apadrinament: