[Libro maggiore, 1635-1636, 1643]

 


[Libro maggiore, 1635-1636, 1643] / Banco di Napoli – Nàpols, 1635-1643 – 103 fulls ; 42 cm – Codi: Ms. 186

El segon volum del conjunt dels tres manuscrits italians del segle XVII, que són llibres de la comptabilitat del Banc de Nàpols, on es relacionen operacions bancàries, moltes d’elles referents a mercaders catalans, com per exemple la que conté la confesió del deute del pintor, Antoni Gaudin, escrita per ell mateix en català [f. 3r]:

/6Jo, Antoni Gaudin, pintor, tinc rebut las sobre ditas /7quinze lliuras[1] decontans las quals li promet /8tornar-las de vuy a quinze dias.

Aquest exemplar també és significatiu perquè conserva, tot i que força deteriorada, l’enquadernació original de pergamí amb forma de cartera, amb dos reforços de pell al llom i llaceries, conservades al davant. Aquest tipus d’enquadernacions eren molt habituals per aquests documents de caràcter pràctic ja que eren enquadernacions de baix cost i oferien una gran resistència al deteriorament. El cosit solia ser amb fil de cànem i es cosia el bloc i la coberta al mateix temps, sovint col·locant tires de pell al cosit del llom per fer-lo més resistent.

En aquest cas la coberta està afectada per fongs, presenta brutícia i algunes pèrdues. El cosit s’ha perdut completament i els quaderns estan solts. El primer quadern està molt foradat per insectes, sobretot el tall vertical fet que fa que sigui de molt difícil manipulació. L’últim quadern ha perdut els tres últims folis, presenta moltes taques d’humitat, brutícia i possiblement fongs.

Les intervencions que s’han de dur a terme són: neteja en sec i humida tant del bloc com de la coberta; reintegració dels forats i pèrdues dels fulls; consolidació i reintegració de la coberta de pergamí; cosir la coberta i els quaderns del bloc.

[1] Segueix las quals  tatxat.

Import total de la restauració i la digitalització: 1.206,40€ – Apadrina aquest llibre

Fins ara hem aconseguit…

[wppb progress=”0,00€/1206,40€” fullwidth=true option=orange text=”Hem aconseguit: 0,00€/1206,40€”]