Des de la BPEB podeu sol·licitar:

  1. Fotocòpia o reproducció digital de documents de la BPEB.

  2. Fotocòpia o reproducció digital de documents de les biblioteques de la Universitat Ramon Llull.

  3. Fotocòpia o reproducció digital de documents de les biblioteques d’altres universitats catalanes (SOD).

  4. Fotocòpia o reproducció digital de documents d’altres biblioteques

  Envieu tants formularis com documents necessiteu. Abans, però, llegiu les tarifes i la normativa del servei.

  Tarifes | Normativa 

  Sumari

  Els camps marcats amb un * són obligatoris
  Dades personals

  Dades del document


  Indica el lloc d'edició, editorial i any del llibre

  Dades de pagament


  Indica com vols pagar aquest material:
  - Si és per transferència bancària si us plau envia'ns el justificant de transferència a reprografia@bibliotecapiscopalbcn.org


  En cas d'ús públic l'usuari es compromet a: Citar la procedència de la reproducció: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona; fer un sol ús per la finalitat declarada; lliurar 3 exemplars a la BPEB de l'obra suport.

  Nota legal

  - RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Seminari Conciliar de Barcelona, amb domicili al carrer de la Diputació nº 231, Barcelona, NIF R0800217B.
  - FINALITAT: Gestionar la col·laboració amb la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona i mantenir el contacte.
  - DRETS D'IMATGE: Igualment i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per a utilitzar les imatges captades mitjançant fotografia i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, con la finalitat de publicar-les en la nostra pàgina web així com en les diferents xarxes socials o altres medis de comunicació.
  - EXERCICI DE DRETS: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i no estar sotmès a decisions individuals automatitzades. Per exercir els anteriors drets pot posar-se en contacte amb el delegat de Protecció de Dades, dirigint-vos per escrit a dpd@seminaribarcelona.cat.
  - MÉS INFORMACIÓ: www.seminaribarcelona.cat (AVÍS LEGAL)


  Legal

  © Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona

  Avís legal | Política de galetes de la UE

  Dreceres

  Biblioteques de la URL

  La BPEB a Worldcat