Sumari

1.- HORARIS
 • Horari d’obertura: de dilluns a dijous, de 09:00 h. a 20:00 h., i els divendres de 09:00h a 18:00h.
 • Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 09:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 19.30 h.; i els divendres de 09:00h a 14.00h. i de 16.00h a 17.30h. 
 • Servei de petició i lliurament de documents: a ¼ i a ¾ de cada hora.
 • Servei de préstec: de dilluns a dijous, de 09:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 19.30 h.; i els divendres de 09:00h a 14.00h. i de 16.00h a 17.30h.
 • Tancat durant el mes d’agost de cada any.
 • Tancat una setmana de Nadal i una setmana de Setmana Santa, que s’informarà puntualment en cada moment mitjançant els canals de comunicació de la Biblioteca.
2.- ACCÉS
 • Els usuaris de la comunitat universitària formada per les facultats i instituts integrades a l’Ateneu Universitari Sant Pacià, podran accedir a la Biblioteca amb el carnet emès per la Secretaria de l’Ateneu.
 • Els usuaris de la comunitat de professors, alumnes i PAS/PDI de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), és necessari que estiguin proveïts del carnet de la BPEB.
 • Qualsevol ciutadà o investigador pot consultar els fons de la Biblioteca  sempre que el motiu de la consulta estigui vinculada a una finalitat de recerca, d’estudi personal o d’investigació. 
 • Per a les consultes ocasionals: és necessari tenir més de 18 anys i acreditar la identitat mitjançant DNI o passaport.
 • Els menors de 18 anys hi poden accedir si estan fent el Treball de Recerca de batxillerat.
3.- CARNET D’USUARI EXTERN

Tenir més de 18 anys. Requeriments:

 • Omplir l’imprès de sol·licitud de carnet al taulell de la Biblioteca o bé fer-ho a través de la web de la Biblioteca.
 • Els usuaris externs hauran d’abonar la quota de 20 € a l’any.
4.- PRÉSTEC PERSONAL
4.1.- Préstec de documents de la BPEB

Objectiu: L’objectiu d’aquest servei és facilitar la consulta dels fons bibliogràfics de la BPEB fora dels seus recintes per un període de temps determinat. És imprescindible disposar del carnet de la BPEB o un document que acrediti el vostre dret a préstec.

 • Adreçat a: tota la comunitat universitària de les facultats i instituts integrades a l’Ateneu Universitari Sant Pacià i de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB). Altres usuaris, amb carnet de la BPEB.
4.4.- Préstec de documents d’altres biblioteques (Préstec Interbibliotecari)
 • Objectiu: és un servei de préstec no gratuït que permet als usuaris de la BPEB sol·licitar en préstec documents d’altres biblioteques d’arreu del món). Els documents son de consulta en sala. El cost és de les tarifes de REBIUN per a préstec interbibliotecari.
 • Adreçat a: són usuaris autoritzats d’aquest servei els membres de les facultats i instituts integrades a l’Ateneu Universitari Sant Pacià; la comunitat d’alumnes, professors i PAS/PDI de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB); així com els usuaris propis de la BPEB amb consideració d’usuari extern. 
4.5.- Obres excloses de préstec
 • Totes les obres anteriors a 1958.
 • Les publicacions periòdiques (diaris, revistes, butlletins…).
 • Tots els llibres d’art il·lustrats i els que continguin làmines.
 • Material en suports especials: microformes (microfitxes i microfilms).
 • Les obres amb característiques de valor històric, artístic o artesanal.

Per tal de garantir un ús comú dels fons de caràcter general, queden també excloses de préstec:

 • Algunes de les obres que formen part del fons de lliure accés de la sala de lectura.
 • Les obres de referència general: Bíblies, llibres litúrgics, enciclopèdies, diccionaris, repertoris bibliogràfics, etc.
4.6.- Nombre de documents en préstec per a cada tipus d’usuari/ària
Préstec de monografies
Usuari/ària Núm. màxim Termini (dies)
Estudiants de grau i postgraus i màster 10 21
Doctorands 10 30
Professorat 30 60
Personal d’administració i serveis (PAS) i col·laboradors acadèmics 10 30
Externs 10 21
Préstec d’altres tipus de documents (el termini de préstec és el mateix que l’aplicat a les monografies per a cada tipus d’usuari/ària)
Vídeos/DVD 2  
CD/CDRom 6  
4.7.- Renovacions de préstec

Teniu dret a un màxim de 6 renovacions dels documents que teniu en préstec. La pròrroga es fa a través de l’opció “el meu compte” del catàleg en línia de la BPEB.

Els documents es poden renovar sempre i quan:

 • No es tingui el carnet bloquejat per algun motiu.
 • No estiguin reservats per un altre usuari.
 • No hagi expirat la data de retorn.
4.8.- Reserves de documents que es troben en préstec

Si us interessa obtenir en préstec un document que es troba actualment prestat a un altre usuari, podeu demanar que us el reservin. Un cop el document arribi a la Biblioteca, rebreu un avís per correu electrònic i disposareu d’un termini de 4 dies lectius per recollir-lo.

4.9.- Incompliment de les normes de préstec
 • El retard en la devolució serà motiu de sanció. Per cada dia de retard en el retorn d’un document, s’aplicarà una sanció de 1 dia sense accedir al servei de préstec.
 • En cas de pèrdua o deteriorament l’usuari haurà de restituir l’obra prestada per un exemplar de la mateixa edició. En cas de trobar-se exhaurida n’haurà d’adquirir una altra de característiques similars, que li serà proposada per la BPEB. Fins que això no es compleix, no podrà utilitzar el servei de préstec.
 • La no devolució reiterada comportarà la suspensió definitiva de la condició d’usuari d’aquest servei.
5.- PRÉSTEC PER EXPOSICIONS

Cal fer una sol·licitut al correu info@bibliotecaepiscopalbcn.org o pel formulari específic que apareix a la web de la Biblioteca per a iniciar el tràmit, i rebre el document d’acord de cessió de llibres.La Biblioteca del Seminari col·labora en exposicions organitzades per altres institucions prestant temporalment documents de les seves col·leccions i donant a conèixer, d’aquesta forma, les seves col·leccions més valuoses. Aquest préstec temporal està subjecte a una normativa i criteris que garanteixin la conservació i cura del patrimoni.

6.- CONNEXIÓ A INTERNET

Per fer ús d’aquest servei cal disposar de carnet de la BPEB o del carnet de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. La Biblioteca disposa de connexió WiFi amb l’objectiu de facilitar el treball als seus investigadors i usuaris. Es pot trobar la clau d’accés a cartells ubicats a diferents punts de la Biblioteca.

7.- ÚS DELS ORDINADORS

La Biblioteca disposa de 4 ordinadors per a l’ús exclusiu dels usuaris propis de la BPEB, així com per al professorat de les diferents facultats i institucions presents al Seminari. El seu accés queda restringit a usuaris externs de la BPEB (per exemple, usuaris consorciats d’altres universitats). Els ordinadors són per a ús exclusivament acadèmic i professional, i també es podran imprimir documents i treballs; en cap cas s’usaran per a un ús personal i lúdic.

8.- REPRODUCCIONS
8.1.- Fotocòpia o reproducció digital de documents de la BPEB
 • Adreçat a tots els usuaris de la BPEB i usuaris externs.
 • Reproducció d’articles de revistes o capítols de llibres.
 • Es podran reproduir per aquest mitjà, en general, qualsevol dels documents bibliogràfics, si les seves característiques físiques i de conservació ho permeten.
 • La Biblioteca us recorda que les reproduccions que realitzeu estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola. Important: els documents anteriors a 1915 seran reproduïts pel personal de la BPEB.
8.2.- Autoservei
 • La BPEB disposa d’una sala equipada amb una fotocopiadora a la disposició dels seus usuaris.
 • La mateixa targeta d’usuari de la Biblioteca serveix per a fer reproduccions. Funciona com a targeta moneder. Només cal que la carregueu amb diners al taulell de la Biblioteca.
 • Si no sou usuaris de la Biblioteca, i teniu o bé el carnet d’alguna universitat consorciada, o bé el carnet de la Biblioteca de Catalunya, també podeu fer reproduccions. Demaneu al taulell una targeta de reproduccions, i carregueu-la amb diners.
8.3.- Per encàrrec
 • Accés al formulari de petició de documents al web de la BPEB.
 • Lliurament a la pròpia Biblioteca o per correu electrònic.
 • Pagament a la pròpia Biblioteca o per transferència bancària.
 • El termini de lliurament està condicionat al número de comandes.
 • Demaneu tarifes al taulell de la Biblioteca.
8.4.- Fotocòpia o reproducció digital de documents d’altres universitats catalanes (PUC)
 • Adreçat all estudiants de doctorat, professorat i PAS de la Universitat Ramon Llull.
 • Reproducció d’articles de revista o capítols de llibres.
 • Accés al formulari de petició de documents al web de la BPEB.
 • Lliurament per correu electrònic.
 • Tarifes: 0’12 € per pàgina.

Important: contacteu amb la vostra biblioteca abans d’utilitzar aquest servei per primer cop.

8.5.- Fotocòpia o reproducció digital de documents d’altres biblioteques
 • Adreçat a usuaris de la Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Filosofia de Catalunya, de la Facultat Antoni Gaudí, ISCREB i usuaris externs amb carnet de la BPEB.
 • Reproducció d’articles de revista o capítols de llibres.
 • Accés al formulari de petició de documents al web de la BPEB.
  Lliurament a la pròpia Biblioteca per correu electrònic.

Cal que respecteu els llibres i altres materials per poder retornar-los en bon estat. No es permet guixar, ni tan sols en llapis, els llibres.

La Biblioteca és un lloc d’investigació i consulta bibliogràfica i cal respectar-lo com a tal. No hi és permès ni menjar ni beure, ni fumar. Heu de desconnectar el telèfon mòbil a l’entrar a la biblioteca.

El Director de la Biblioteca té el dret de sancionar l´incompliment de la esmentada normativa.

Descarrega la versió en PDF 

Barcelona, setembre de 2023.

 

Legal

© Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona

Avís legal | Política de galetes de la UE