Ahir dimarts 21 de maig, a les 13 hores, es va signar un conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis i Documentació G. K. Chesterton (CEDGKC) i la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (BPEB), per a la preservació i promoció del Fons Chesterton. A data de la signatura, el Fons cedit per l’entitat consta de 453 volums d’una biblioteca especialitzada en
Chesterton (obra original, traduccions i monografies), una biblioteca de context, un fons documental especialitzat format pel Sr. Josep Carbonell, el qual es compon de 221 unitats, documentació inventariada de premsa i publicacions catalanes i estrangeres i d’un fons digitalitzat de 50 carpetes, al qual s’afegeix un fons documental de Sílvia Coll-Vinent sobre Chesterton i la recepció de la literatura britànica a Catalunya, compost de 28 unitats. Amb aquest conveni es pretén consolidar la labor de difusió de l’autor anglès i del seu context de recepció, promoguda des del CEDGKC fundat el 2019 per impuls de la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i de l’aleshores degà, Mn. Jaume Aymar.

L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Pública Episcopal i va comptar amb la presència del rector del Seminari, Mn. Salvador Bacardit, el director de la Biblioteca, Mn. Josep Maria Turull, la presidenta del CEDGKC, Dra. Sílvia Coll-Vinent, el coordinador tècnic de la BPEB, Sr. Daniel Gil Solés, el Sr. Josep Carbonell i el Sr. Josep Aranda.