Proposeu la compra de llibres

Abans de proposar la compra d’un llibre, és convenient consultar el catàleg per confirmar que la Biblioteca no el té: http://cataleg.url.edu/bpeb

Nom i cognoms (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Tipus d'usuari (obligatori)
ProfessorAlumneAltre

Centre (obligatori)
Facultat de Teologia de CatalunyaFacultat de Filosofia de CatalunyaFacultat Antoni GaudíISCREBAltre

Departament del centre

_____________________________________________________________________________________

Dades del document

Autor (obligatori)

Títol (obligatori)

Edició (obligatori)

ISBN/ISSN

Número d'exemplars

Desitja que consti aquest document en la llista de la bibliografia recomanada de la seva assignatura?
SiNo

Títol de la seva assignatura

Comentaris