Acabem d’incorporar al nostre Fons de Reserva un exemplar de l’obra Aphthonii sophistae progymnasmata, Rodolfo Agricola Phrisio interprete, del retòric clàssic grecAftoni d’Antioquia, impresa a Barcelona per Carles Amorós el 1546.

La peculiaritat d’aquest exemplar és que es tracta d’una edició única, desconeguda i fins ara no ressenyada. Per exemple, a Palau apareixen ressenyades les següents edicions: Salamanca, 1550 i 1556; Saragossa, s. XVI; una reimpressió a Barcelona el 1558, feta per Francesc Escobar; i finalment una edició força posterior, del 1777 a Madrid (Palau, 13803, 13804, 13805, 13806). Existeix també una edició a Paris del 1545, que està disponible a Google Books.

Sens dubte es tracta d’una important adquisició per a la Biblioteca, que servirà per anar completant la història dels impressors i de la impremta a la ciutat de Barcelona durant el segle XVI, amb una obra de la qual no es tenia constància.