Acabem d’incorporar al nostre fons Tant de gust… Senyor Llull i Así era Teresa de Jesús. La peculiaritat d’aquests dos exemplars és que són de Lectura Fàcil (LF).

Els llibres dissenyats i adaptats a la LF són aquells dirigits especialment a persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, escolarització deficient,…) o permanents (trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat,…). Aquestes publicacions volen oferir de manera fàcil i entenedora textos adequats als diferents grups abans esmentats. Davant de les  diferències en la capacitat lectora fins i tot dins de grups amb el mateix problema de lectura, existeixen llibres amb diferents nivells de dificultat.

Com és un llibre de Lectura Fàcil?

El procés de creació d’un llibre de LF engloba tant el llenguatge i el contingut, com també les il·lustracions, els disseny i la maquetació. Aquests llibres estan escrits de manera concreta, on s’evita el llenguatge abstracte i simbòlic, i on es descriuen accions directes i simples, sense llargues introduccions ni massa personatges.

Els marges de les seves pàgines són amples i l’espaiat és gran. El text es divideix en blocs, fixant un número de línies per pàgina. La tipografía és clara i gran, restringint l’ús de fons i lletres de colors.

Tant els dissenys de la coberta com les il·lustracions, han de descriure concretament allò que comunica el text, ja que ajudarà a millorar la comprensió i clarificar el missatge.

Totes aquestes recomanacions vénen regides per les Directrius per a materials de Lectura Fàcil, elaborades per un grup de treball de la Secció de Biblioteques al Servei de Persones en Situacions Desvantatjoses de l’IFLA (Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques).

A Catalunya existeix l’Associació Lectura Fàcil, una entitat sense ànim de lucre ben consolidada com a centre d’informació i referència de la Lectura Fàcil, on assessoren a empreses, ofereixen cursos, supervisen edicions i editen llibres  i col·leccions de LF.

Amb aquestes noves incorporacions al nostre fons, volem ser partíceps de l’accés a la cultura i a la informació a qualsevol persona, siguin quines siguin les seves habilitats lectores, i ajudar-la a tenir millor qualitat de vida mitjançant la lectura i tot el que això comporta (esperit crític, ampliar la seva visió del món, compartir idees, etc.)