outsidethebible

Acabem d’incorporar al fons de la Biblioteca, l’obra Outside the Bible: Ancient Jewish Writings Related to Scripture. Es tracta d’una extensa, completa i profunda obra que ha estat editada per Louis H. Feldman, James L. Klugel i Lawrence H. Schiffman, i publicada conjuntament el 2013 per la University of Nebraska Press i la The Jewish Publication Society.

Els comentaris que acompanyen els textos dediquen especial atenció a les referències a les Escriptures Hebrees i per qüestions de halajá (llei jueva), les seves al·lusions a motius i temes coneguts dels escrits rabínics posteriors al Talmud i el Midrash, la seva evocació d’esdeveniments recents o llunyans en la història jueva, i les seves referències a altres textos d’aquesta col·lecció.

Gràcies al treball de més de setanta experts que contribueixen en una extensa varietat de camps d’estudi, Outside the Bible ofereix nous coneixements sobre el desenvolupament del judaisme i del cristianisme primitiu. Aquest conjunt de tres volums de traduccions, introduccions i comentaris detallats és una eina imprescindible per als estudiosos, estudiants i qualsevol persona interessada en aquest gran cos d’antics escrits jueus.

La col·lecció inclou una introducció general i obertura d’assajos, traduccions noves i revisades, i les introduccions detallades, comentaris i notes que posen cada text en el seu context històric i cultural. Una línia de temps del període del Segon Temple, dos apèndixs (Llibres de la Bíblia; Segon Temple de Literatura), i un índex de matèries generals completen el conjunt.

A més, a internet s’hi pot trobar el següent contingut:

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>