The Episcopal Public Library (BPEB) of the Seminary of Barcelona has completed the cataloguing of an important bibliographic collection on and about the English writer G. K. Chesterton (London, 1874 – Beaconsfield, 1936). This collection, which includes a total of 398 volumes, reached the Library thanks to a donation made by Josep Carbonell i Rodés, an exhaustive collector of Chesterton, to the Facultat de Filosofia de Catalunya at the Ramon Llull University, and through an agreement, the BPEB assumed the hosting, cataloguing and management of this collection.

The temporary scope of the collection spans more than a century: from 1906, with a first edition of the biography of Charles Dickens published in London by Methuen, through to the present day, with editions published in 2020. A number of contemporary English editions of Chesterton’s works may also be found, as well as Catalan translations, such as that of The Five of Swords of 1925, in the collection La novel·la estrangera (n. 19), translated by Cèsar August Jordana i Mayans; or the translation of Heretics of 1928, by Pau Romeva i Ferrer, in an edition of La Nova Revista. As for other languages, the collection includes copies in English, French, Spanish, Catalan, Italian, German, Dutch, Czech and Polish. American editions may also be found, such as an edition of Magic, translated by Elena Ivulich, and published in Buenos Aires in 1956 by Losange.

In order to increase the visibility of this collection, the covers of nearly all the volumes have been added, which in turn enriches the catalogue, provides more information and helps in the identification of volumes.

From the Library we would like to thank the donor for his generosity, which undoubtedly enriches the Library’s holdings and, together with the copies already kept by the Library of and about Chesterton, has helped to form what is possibly the most comprehensive bibliographic collection on the subject in Catalonia. We would also like to thank the institutions that signed the agreement with the BPEB for their willingness to let the Library manage this collection.

You may access the entire list of volumes at this link.

 

La Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar de Barcelona ha finalitzat la catalogació d’un important fons bibliogràfic de i sobre l’escriptor anglès Gilbert Keith Chesterton (Londres, 1874 – Beaconsfield, 1936). Aquest fons, compost per un total de 398 volums, va arribar a la Biblioteca gràcies a una donació que Josep Carbonell i Rodés, col·leccionista exhaustiu de Chesterton, va donar a la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull, i mitjançant la firma d’un conveni amb la BPEB es va acordar que fos la Biblioteca la que acollís, catalogués i gestionés aquest fons bibliogràfic. 

L’abast temporal de la col·lecció comença l’any 1906, amb una primera edició de la biografia de Charles Dickens publicada a Londes per l’editorial Methuen. I arriba fins als nostres dies amb edicions d’aquest mateix any 2020. Hi podem trobar també força edicions en anglès contemporànies a Chesterton, així com traduccions al català, com per exemple la d’El cinc d’espases de l’any 1925, dins la col·lecció La novel·la estrangera (número 19), i traduïda per Cèsar August Jordana i Mayans; o la traducció d’Herètics de l’any 1928, a càrrec de Pau Romeva i Ferrer en una edició de la Nova Revista. Pel que fa a la resta d’idiomes, hi ha exemplars en anglès, francès, castellà, català, italià, alemany, neerlandès, txec i polonès. Cal destacar també que en aquest fons hi podem trobar algunes edicions de l’altra banda de l’Atlàntic, com una edició de El Mago, traduïda per Elena Ivulich, i publicada a Buenos Aires l’any 1956 per ediciones Losange.

D’altra banda, per tal de donar importància i augmentar la visibilitat d’aquest fons, s’han afegit les cobertes de pràcticament tots els volums que la conformen, fet que enriqueix el catàleg, dóna més informació i ajuda a la correcta identificació de les edicions.

Des de la Biblioteca volem donar les gràcies al donant per aquest gest, que sens dubte enriqueix considerablement els fons de la Biblioteca, i que juntament amb els exemplars de i sobre Chesterton de que ja disposava la Biblioteca, ens han ajudat a conformar el que possiblement sigui la col·lecció bibliogràfica més important en la matèria a Catalunya. També volem agraïr a les institucions que van firmar el conveni la seva excel·lent predisposició a que fos la Biblioteca qui gestionés aquest fons.

Poden consultar tot el llistat en aquest enllaç.