La Biblioteca incorpora al seu fons un manuscrit del segle XIV de les Cròniques del Reis d’Aragó i dels Comtes de Barcelona
Share Button

Benvolguts, benvolgudes,

us informem que la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona ha incorporat al seu catàleg un manuscrit del segle XIV de les Gesta comitum Barchinonensium et regum Aragonum; és a dir, de les Cròniques dels Reis d’Aragó i dels Comptes de Barcelona (més a la Wikipedia). Es tracta d’un manuscrit en paper, de 124 folis, i que datem al segle XIV. El text està a 2 columnes, en 33 línies i està escrit a dues tintes, en negre i en vermell. Té, a més, inicials i caplletres decorades en vermell i blau, tal i com es veure a les imatges que il·lustren aquest text. Disposa d’una taula de continguts, que comença amb el text “Rrubriques del llibre de les croniques dels Reys darago e dels comptes de Barchinona“. És una obra anònima, però generalment s’atribueix a Pere III el Cerimoniós.

ms74-3

ms74-2

ms74-1

Com tot manuscrit, es tracta d’un exemplar únic. No obstant això, hi ha un exemplar molt semblant al que tenim a la Biblioteca, i que es troba a la Biblioteca Nacional d’Espanya, a Madrid. L’exemplar, a més, està digitalitzat i es pot consultar a la Biblioteca Digital Hispánica. Hi ha algunes semblances, però, entre els dos manuscrits: hi ha la mateixa taula de continguts, i que a més comença amb la mateixa frase “”Rrubriques del llibre de les croniques dels Reys darago e dels comptes de Barchinona”, i l’incipit també és molt semblant. Però hi ha moltes més diferències: els dos explicit són diferents; el custodiat a la BNE fa referència a la ciutat de Lleida, mentre que el nostre parla d’un enterrament a l’església del monestir de Poblet. També hi ha diferències per exemple en la il·luminació de la caplletra del primer foli: en el nostre exemplar, el blau de l’interior de la lletra està a la part inferior, mentre que a la superior hi trobem el color vermell. També hi ha diferències en l’extensió de cada línia.

Es tracta d’un valuós exemplar: aquesta Crònica és, indubtablement, una de les principals obres de la cultura medieval catalana. Amb aquest manuscrit ampliem qualitativament el nostre ric fons patrimonial.

Esperem que aquesta notícia sigui del vostre interès.

Atentament,
L’Equip de la BPEB