Aquest mes de setembre hem dut a terme la restauració del manuscrit 112 de la Biblioteca, titulat Història moral de Cathalunya : Libre segon de la Història cathalana, obra escrita el 1600 pel jesuïta reusenc Pere Gil i Estalella. Es tracta del segon volum de la Historia Cathalana, obra en quatre volums, que representà una fita en l’historiografia de l’època. Aquesta obra, en 183 folis, la datem el 1600 a partir del que podem llegir al foli 182 recto: “… y és vuy rey universal de tota Espanya y viu lo present any 1600…“. Conserva la foliació original; els dos primers folis preliminars estan en blanc, així com els folis 13, 183 i els tres últims. Al foli 4 recto s’hi llegeix un fragment de l’incipit que diu: “(…) Arrimar esta nostra història ab la dels summos pontifices y fer menció dels papas /que llavors\ governàvan /a\ que d’esta manera proceesca esta història ab més claredad, y participe de més llustre, certitut y veritat. Supposada, /donchs\, la dita certitut de la història sagrada y de la història escleiàstica pontificial, y supposada esta breu summa dels anys que ha és criat lo món y de las edats d’ell, segueyx-se que, començant en particular de referir las cosas de Espanya y Cathalunya, tractem /en lo capítol següent\ dels primers habitadors d’ella.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració del Monestir de Sant Pere de Puel·les, a Barcelona. El procés de restauració s’ha centrat especialment en la neutralització dels efectes nocius de les tintes metal·loàcides amb què es va escriure el manuscrit, i que estava afectant seriosament la integritat del manuscrit. També s’ha fet un estudi tant del paper com de les filigranes, per tal de validar amb la màxima precisió possible la data d’escriptura del manuscrit. L’enquadernació no és l’original, i presentava brutícia, dessecacions, deformitats i pèrdues; les capçades, a més, presentaven trencaments.

Volem compartir també amb vosaltres el vídeo del procés de restauració del manuscrit , que ha elaborat el Taller, on s’explica amb detall totes les intervencions que s’han realitzat.

 

Des de la Biblioteca volem felicitar a tot el Taller, i en especial la seva responsable, la germana María Dolores Díaz de Miranda  y Macías, per l’excel·lent feina que han fet. Després de la restauració portada a terme, el llibre ja està degudament catalogat.