Avui mateix hem rebut, procedent del Taller de Restauració del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, la restauració del Manuscrit 73 del nostre fons de Reserva. Es tracta d’un manuscrit amb el títol Quinti Curtii Rufi historia[rum] Alexandri Macedonis libri, escrit el 1466 al nord d’Itàlia, probablement a partir d’una còpia anterior obra de l’humanista italià Lorenzo Valla.

Segons l’informe que ens ha presentat el Taller de Restauració, les principals accions que s’han dut a terme han estat:

  • Pel que fa a la restauració del cos del llibre, s’ha efectuat una neteja en sec; s’ha fet una reintegració mecànica de les zones perdudes del pergamí amb paper japonès; s’han aplanat les arrugues de les guardes de paper i s’han consolidat els estrips amb tissú; s’han cosit i s’han fixat les guardes davanteres i posteriors; i finalment s’ha procedit a l’adhesió al llom del llibre de cordills de cànem per tal de prolongar els nervis originals del llibre i poder-hi adjuntar una nova enquadernació.
  • En relació amb la restauració de l’enquadernació, s’ha procedit a la preparació d’una enquadernació temporal, anomenada “de conservació”, que permet un desmuntatge senzill si en algun moment es vol dotar al llibre d’una nova enquadernació; s’ha efectuat un muntatge (amb els nervis de cordill prolongats) del cos del llibre a unes tapes de cartró de conservació embolcallades per una funda de paper secant. Els cordills s’han adherit a la coberta de paper secant de tal manera que es puguin tallar i reutilitzar en cas de voler reenquadernar el llibre. Finalment s’ha fet una addició d’una coberta de cartolina gris de conservació per a protegir la nova coberta de paper secant.
  • I per a la conservació, s’ha preparat una caixa de protecció amb cartró neutre microcanal.

 

La restauració d’aquesta obra ha estat possible gràcies a l’ apadrinamentde:
Marcos Aceituno Donoso, Jordi Cortada Aparicio, Ibon Mardaras Ardines i als alumnes del Curs de Fonts Litúrgiques Hagiogràfiques de la Facultat Antoni Gaudí (Curs 2018-2019)

 

 

Recentment la Biblioteca ha pogut completar la restauració de dos incunables més del seu Fons de Reserva; aquests dos incunables estan relligats junts, juntament amb un imprès del 1516. En concret, es tracta de les següents obres:

Pel que fa als dos incunables, en primer lloc, hi ha el número 76. Es tracta de l’obra De sensu composito et diviso, de Paolo della Pergola, la que possiblement sigui la seva principal obra. Està imprès a Pavia per Marinus de Lavalle el 5 de novembre de 1488. Da Pergola fou un important filòsof humanista i matemàtic italià, que va morir a Venècia l’any 1455. Se l’inclou també dins la lògica  occamista. Fou deixeble de Pau de Venècia. En tot el CCUC, només hi ha aquest exemplar.

D’altra banda, l’incunable 84, amb l’obra Summulae in Aristotelis Physicam, del teòleg i filòsof anglès Guillem d’Occam, imprès a Bolonya per Benedicti Hectoris Bononiensis el 13 de desembre de 1494. Com en el cas anterior, en tot el CCUC només hi ha l’exemplar que custodiem a la Biblioteca.

Finalment, pel que fa a l’imprès, es tracta de l’obra Questiones et decisiones physicales insignium virorum, del filòsof Albert de Saxonia, impresa a Paris per Josse Badius i Conrad Resch el mes de febrer de 1516. Albert de Saxonia fou, entre d’altres, el primer rector de la Universitat de Viena, i també bisbe d’Halberstadt entre 1366 i 1390, any que morí. Pel que fa a la seva lògica, de Saxonia mostra també una clara influència respecte Guillem d’Occam. D’aquest llibre al CCUC n’apareixen tan sols tres exemplars: la Biblioteca de la UB té dues edicions, aquesta del 1516 i una posterior del 1518; i la BPEB té també una exemplar de l’edició del 1516.

Veiem, de forma clara, la raó per la qual aquestes tres obres estan relligades juntes, i és que tant Paolo da Pergola com Albert de Saxonia són continuadors de la corrent lògica iniciada per Guillem d’Occam.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, a qui volem felicitar per l’excel·lent feina que han realitzat.

 

 

Aquest mes de setembre hem dut a terme la restauració del manuscrit 112 de la Biblioteca, titulat Història moral de Cathalunya : Libre segon de la Història cathalana, obra escrita el 1600 pel jesuïta reusenc Pere Gil i Estalella. Es tracta del segon volum de la Historia Cathalana, obra en quatre volums, que representà una fita en l’historiografia de l’època. Aquesta obra, en 183 folis, la datem el 1600 a partir del que podem llegir al foli 182 recto: “… y és vuy rey universal de tota Espanya y viu lo present any 1600…“. Conserva la foliació original; els dos primers folis preliminars estan en blanc, així com els folis 13, 183 i els tres últims. Al foli 4 recto s’hi llegeix un fragment de l’incipit que diu: “(…) Arrimar esta nostra història ab la dels summos pontifices y fer menció dels papas /que llavors\ governàvan /a\ que d’esta manera proceesca esta història ab més claredad, y participe de més llustre, certitut y veritat. Supposada, /donchs\, la dita certitut de la història sagrada y de la història escleiàstica pontificial, y supposada esta breu summa dels anys que ha és criat lo món y de las edats d’ell, segueyx-se que, començant en particular de referir las cosas de Espanya y Cathalunya, tractem /en lo capítol següent\ dels primers habitadors d’ella.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració del Monestir de Sant Pere de Puel·les, a Barcelona. El procés de restauració s’ha centrat especialment en la neutralització dels efectes nocius de les tintes metal·loàcides amb què es va escriure el manuscrit, i que estava afectant seriosament la integritat del manuscrit. També s’ha fet un estudi tant del paper com de les filigranes, per tal de validar amb la màxima precisió possible la data d’escriptura del manuscrit. L’enquadernació no és l’original, i presentava brutícia, dessecacions, deformitats i pèrdues; les capçades, a més, presentaven trencaments.

Volem compartir també amb vosaltres el vídeo del procés de restauració del manuscrit , que ha elaborat el Taller, on s’explica amb detall totes les intervencions que s’han realitzat.

 

Des de la Biblioteca volem felicitar a tot el Taller, i en especial la seva responsable, la germana María Dolores Díaz de Miranda  y Macías, per l’excel·lent feina que han fet. Després de la restauració portada a terme, el llibre ja està degudament catalogat.