Recentment la Biblioteca ha pogut completar la restauració de dos incunables més del seu Fons de Reserva; aquests dos incunables estan relligats junts, juntament amb un imprès del 1516. En concret, es tracta de les següents obres:

Pel que fa als dos incunables, en primer lloc, hi ha el número 76. Es tracta de l’obra De sensu composito et diviso, de Paolo della Pergola, la que possiblement sigui la seva principal obra. Està imprès a Pavia per Marinus de Lavalle el 5 de novembre de 1488. Da Pergola fou un important filòsof humanista i matemàtic italià, que va morir a Venècia l’any 1455. Se l’inclou també dins la lògica  occamista. Fou deixeble de Pau de Venècia. En tot el CCUC, només hi ha aquest exemplar.

D’altra banda, l’incunable 84, amb l’obra Summulae in Aristotelis Physicam, del teòleg i filòsof anglès Guillem d’Occam, imprès a Bolonya per Benedicti Hectoris Bononiensis el 13 de desembre de 1494. Com en el cas anterior, en tot el CCUC només hi ha l’exemplar que custodiem a la Biblioteca.

Finalment, pel que fa a l’imprès, es tracta de l’obra Questiones et decisiones physicales insignium virorum, del filòsof Albert de Saxonia, impresa a Paris per Josse Badius i Conrad Resch el mes de febrer de 1516. Albert de Saxonia fou, entre d’altres, el primer rector de la Universitat de Viena, i també bisbe d’Halberstadt entre 1366 i 1390, any que morí. Pel que fa a la seva lògica, de Saxonia mostra també una clara influència respecte Guillem d’Occam. D’aquest llibre al CCUC n’apareixen tan sols tres exemplars: la Biblioteca de la UB té dues edicions, aquesta del 1516 i una posterior del 1518; i la BPEB té també una exemplar de l’edició del 1516.

Veiem, de forma clara, la raó per la qual aquestes tres obres estan relligades juntes, i és que tant Paolo da Pergola com Albert de Saxonia són continuadors de la corrent lògica iniciada per Guillem d’Occam.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració del Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, a qui volem felicitar per l’excel·lent feina que han realitzat.

 

 

Aquest mes de maig hem incorporat al nostre Fons de Reserva un nou incunable. Es tracta de Auctoritates Aristotelis, Senece, Boetii, Platonis, Apuley Affricani, Porphirii, [et] Gilberti Porritani, imprès a Lió per Janon Carcain, aproximadament entre 1490 i 1495, segons els repertoris que hem consultat i en els quals hem trobat referenciada aquesta obra. Amb aquesta nova incorporació, ja són 95 els incunables custodiats i conservats a la Biblioteca.

 

Hem iniciat el procés de restauració de 5 exemplars del nostre Fons de Reserva; concretament 3 incunables i 2 manuscrits.

Pel que fa als manuscrits, hem encarregat la restauració de les Crónicas de los últimos condes de Barcelona, de Bernat Desclot, al Taller Berta Blasi. Mentre que el Taller de Restauració de Documents Gràfics del Monestir de Sant Pere de les Puel·les serà l’encarregat de la restauració del manuscrit Llibre primer de la història catalana…, de Pere Gil i Estalella.

D’altra banda, pel que fa als incunables, se’n restauraran 3: De sensu composito et diviso, de Paolo de la Pergolla, impresa a Pavia l’any 1488; Summulae in Aristotelis Physicam, de Guillem d’Occam, impresa a Bolonya l’1494; i finalment una Crònica de Nuremberg, de Hartmann Schedel, impresa a Nuremberg l’any 1493. La restauració dels 3 incunables serà realitzada pel Taller del Monestir de Sant Pere de les Puel·les.

Amb aquesta nova acció, la Biblioteca es referma en el seu compromís per mantenir i preservar el seu ric patrimoni documental, i que estigui disponible en les millors condicions possibles per a la societat en general i per a les generacions futures.