La Biblioteca restaura un manuscrit de la “Crònica de Bernat Desclot”
Share Button

Us informem que aquest mes de setembre s’ha completat la restauració d’un manuscrit de la Crònica de Bernat Desclot, titolat Caronicas o Conquestas dels dos darrers Comtes de Barcelona e dels primers quatre Reis de Aragó post unionem / compostes e ordenades per en Bernat Desclot. Es tracta d’un exemplar de 162 folis, i que presenta la peculiaritat de que està fet en pergamí i en paper: concretament, els fulls 1 al 96 estan en pergamí, i escrits amb lletra del segle XIV; mentre que els fulls 97 al 162 estan en paper, i escrits amb una lletra del segle XVIII.

En l’enquadernació en pergamí, el text està a dues tintes, negra i vermella, on hi trobem lletres capitals i inicials decorades en vermell i blau. L’incipit, al foli 1, diu així: “Assì comensa lo libre qui parla de les grans nobleses e dels grans feyts darmes e de les grans conquestes que han feytes sobre sarrahins e sobre altres gens los nobles senyors reys Daragò qui feren del alt linyatge del compte de Barcelona…“.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració Berta Blasi. Entre les actuacions portades a terme en la restauració, destaquen: numerat i desmuntat; tractament de fitats per a tintes ferrogàl·liques, desadificació, aprest de gelatina i laminat; consolidació dels estrips i les llacunes, tant a la meitat en pergamí com en la meitat en paper; neteja i consolidació de l’enquadernació original; cosit i re-enquadernació amb el pergamí original; i finalment, una capsa de conservació feta a mida. Des de la Biblioteca volem felicitar a tot el Taller, i en especial a la seva responsable Berta Blasi, per la gran feina que ha portat a terme.

Aquí podeu veure un petit reportatge fotogràfic, amb l’abans i el després: