Aquest mes de setembre s’ha completat la restauració d’un manuscrit de la Crònica de Bernat Desclot, titulat Caronicas o Conquestas dels dos darrers Comtes de Barcelona e dels primers quatre Reis de Aragó post unionem / compostes e ordenades per en Bernat Desclot. Es tracta d’un exemplar de 162 folis, fet en pergamí i en paper: concretament, els fulls 1 al 96 estan en pergamí, i escrits amb lletra del segle XIV; mentre que els fulls 97 al 162 estan en paper, i escrits amb una lletra del segle XVIII.

En l’enquadernació en pergamí, el text està a dues tintes, negra i vermella, on hi trobem lletres capitals i inicials decorades en vermell i blau. L’incipit, al foli 1, diu així: “Assì comensa lo libre qui parla de les grans nobleses e dels grans feyts darmes e de les grans conquestes que han feytes sobre sarrahins e sobre altres gens los nobles senyors reys Daragò qui feren del alt linyatge del compte de Barcelona…“.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració Berta Blasi. Entre les actuacions dutes a terme en la restauració, destaquen: numerat i desmuntat; tractament de fitats per a tintes ferrogàl·liques, desadificació, aprest de gelatina i laminat; consolidació dels estrips i les llacunes, tant a la meitat en pergamí com en la meitat en paper; neteja i consolidació de l’enquadernació original; cosit i re-enquadernació amb el pergamí original; i finalment, una capsa de conservació feta a mida. Des de la Biblioteca volem felicitar a tot el Taller, i en especial a la seva responsable Berta Blasi, per la gran feina que ha portat a terme.