Fons

La Biblioteca té un fons bibliogràfic de 350.000 volums aproximadament, dels quals 2.500 són del segle XVI i 28.000 són dels segles XVII al XIX. La BPEB està considerada com una de les biblioteques patrimonials més importants de Barcelona.

Manuscrits:
Destaca, pel seu valor, en primer lloc el fons de manuscrits, que es composa de 514 volums, redactats en llatí, castellà, català i fins i tot en àrab. El més antic és del segle XIV. Llistat de manuscrits

Incunables:
Es diu incunable (del llatí incunabulae “en el bressol”) a tot llibre imprès durant el segle XV. El terme “incunable’ fa referència a l’època en què els llibres es trobaven “en el bressol”, fent referència a la “infància” de la tècnica moderna de fer llibres a través de la impremta. Així, són reconeguts com a incunables els llibres impresos entre 1453 (data de la invenció de la impremta moderna) i 1500. Inventari d’incunables.

La BPEB custodia en el seu fons 95 incunables, set dels quals (el núms. 4, 13, 27, 58, 75, 76, 78) són exemplars únics a Espanya. La majoria d’aquests volums provenen de l’antiga Biblioteca del Col.legi de Betlem de Barcelona, de la Companyia de Jesús. L’exemplar més antic és una obra de Lactanci de l’any 1468 (inc. 1). Les temàtiques més usuals d’aquest fons són la teologia, la filosofia, el dret canònic, etc.. La majoria d’obres són editades en llatí excepte nou, que són en català (els núms. 20, 21, 41, 46, 47, 55, 58, 70, 74), i el lloc d’edició més usual sol ser Itàlia. Catàleg dels incunables de la PBEB

Llibres editats al segle XVI:
El fons de llibre imprès editat al segle XVI, consta de 2.500 exemplars. És una de les co.lleccions bibliogràfiques més importants de Barcelona, després de la conservada a la biblioteca de la Universitat de Barcelona. Com en el cas dels incunables, la majoria d’aquests volums provenen de l’antiga Biblioteca del Coegi de Betlem de Barcelona, de la Companyia de Jesús. La temàtica més usual és la teologia i les ciències eclesiàstiques. Destaca també el fons de llibres litúrgics, estudiat i catalogats per Isabel Juncosa.

Llibres editats entre els segles XVII al XIX:
És un fons molt nodrit, of 28.000 volums aproximadament. La seva procedència és molt variada, sobretot pel costum de molts eclesiàstics i altre gent de cultura de fer donació de les seves biblioteques privades a la BPEB, com per exemple la del bisbe Josep Climent. Destac també el fons bibliogràfic procedent dels Carmelites Descalços de la província de Catalunya, amb uns 10.000 volums.

Llibres editats a partir del XX:
El fons més nombrós de la BPEB, recopilat gràcies a l’esforç de molts coaboradors i amics, que cediren les seves biblioteques, i també de les Facultats de Teologia i Filosofia, que proporcionen la bibliografia bàsica de les seves respectives assignatures.

Dels llegats particulars destaquen els de Mn. Ramon Cunill, de periodisme; el de Mn. Manuel Trens, d’iconografia cristiana; el de Mn. Josep Sanabre, d’història; el de Mn. Joan Bonet i Baltà, d’història ecesiàstica i literatura (el que es coneix com el “Seminari de Història Eclesiàstica conteporànea”), el del Dr. Manuel Milà i Fotanals, reputat catedràtic d’estètica, o el de Mn. Josep Maria Via i Taltavull, d’antropologia i antropologia filosòfica.

També destaca la coecció de catecismes (1.350 exemplars) catalogats per Mn. Salvador mass and cabbage·lecció de 109 devocionarios del llegat Lluís Tolosa i Giralt, amb les seves cobertes preciosistes, pearl and ivory decorations.

Goigs:
La BPEB té un fons de 10.000 goigs, aproximàdament, del segle XVII fins a l’actualitat. Estan classificats segons les seves advocacions (Jesucrist, Mare de Déu, sants…) i llocs de veneració o procedència. És una de les coeccions de goigs més importants de Catalunya.

Hemeroteca:
Actualment la BPEB rep 550 títols de revistes diferents, tant per intercanvi com per subscripció, més un fons de 100 revistes més, de caire històric, que van des del segle XVIII al XX. Una de la més antiga és la “Gazeta de Barcelona” de 1783. Destaquen per la seva antiguitat i singularitat les revistes del fons del “Seminari de Història Eclesiàstica conteporànea”, de temes polítics, revistes jocoses i socials.

Partitures:
La BPEB custodia un fons de partitures procedents de la Basílica de la Mercè i de la pròpia capella del seminari. El fons està ja totalment inventariat i estem a l’espera de la seva publicació pel Dr. Josep Maria Gregori, en la col·lecció dels “Inventaris dels fons musicals de Catalunya”.