incunabulas

Tenim una novetat destacada. Es tracta del llibre Incunabula universitatis: los incunables de las bibliotecas universitarias españolas, en el que desde la Biblioteca hem participat de forma activa aportant imatges d’alguns dels incunables que conservem.

En aquesta ocasió ha estat el company Mn. Marcos Aceituno Donoso qui ha acceptat amablement la nostra petició d’escriure una petita ressenya sobre el llibre.

Presentem una obra recent de gran interès a nivell biblioteconòmic, realitzada sota la coordinació de R. Rodríguez Álvarez, i amb la col·laboració de quinze autors més. Consta de dues seccions preliminars, de sis aportacions amples i detallades, i un apèndix. Com a eix transversal tenim la definició genèrica d’«incunable de bibliotecas universitarias y científicas españolas». A continuació hom en desenvolupa alguns específics sobre la matèria, concretament el control bibliogràfic, els incunables il·lustrats, les enquadernacions, els exemplars «rars», «únics» i «valuosos», i la gestió dels antics posseïdors d’aquests volums. Clou l’obra un apèndix breu que recull informació tècnica d’interès, gràcies als quals s’ha pogut realitzar l’obra que ara presentem.

Els capítols que més poden centrar l’atenció d’un lector potencial són els capítols III i V, no tant perquè abraci molts continguts, sinó perquè ajuda a situar-nos en un àmbit difícilment interessant per a un públic d’ample espectre. Així, doncs, el capítol tercer («Los incunables ilustrados») versa sobre la presència d’il·lustracions als incunables i en ressalta els més significatius, per mitjà d’una anàlisi comparativa, tant de les semblances com de les diferències dins d’una mateixa edició. El capítol cinquè («Ejemplares únicos, raros y destacados en las colecciones universitarias de incunables») pot complaure al lector per l’aportació original que ofereix: una presentació de volums concrets que fan percebre la importància d’aquestes publicacions ja antigues (que en total sumen més de 4 000 volums) a les nostres contrades. Òbviament hem de valorar aquest capítol perquè apareix la nostra Biblioteca, la qual conté un exemplar de Flos sanctorum romançat de Jacobo de Voràgine (1490-1494), traduït al català i editat per Johannes Treschsel a Lió (p. 220).

En conclusió, podem saludar aquesta obra de col·laboració per dos gran motius: la qualitat de les imatges —que és imprescindible en una publicació d’aquestes característiques— i la riquesa i complementarietat de totes les aportacions, que en conjunt ajuden a situar-nos davant del món de la impremta que tant cal revaloritzar en una era tan digitalitzada com la nostra.

Cita:

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, RAMÓN, ed., Incunabula Universitatis. Los incunables de las bibliotecas universitarias españolas. Oviedo: Ediuno 2015. 313 p., ISBN: 978-84-16046-82-9

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>