Continuant amb les tasques de catalogació retrospectiva del fons de la Biblioteca, acabem d’incorporar al nostre catàleg un seguit d’obres impreses editades i també de manuscrits originals i inèdits de l’advocat i escriptor Manuel Rocamora i Rivera. Pel que fa als manuscrits, hi ha principalment obres de teatre, però també trobem dietaris, obres costumistes i de rondalles, així com obres poètiques.

Aquestes són les obres que hem incorporat, i que ja estan catalogades al nostre catàleg:

 • Ànima d’argent : monóleg per infants, que obtingué el premi ofert per “La Previsió Obrera” en els Jochs Florals celebrats a Gràcia l’any 1920 — Barcelona, 1920
 • Arrán de terra : (Versos.) — Vich, 29-IX-1938
 • Atzeroles : somrient, somrient — Barcelona, entre 1923 i 1938
 • La Banya de Castellvell : (tradicionals) — Barcelona, entre 1900 i 1948
 • Branquillòns — Barcelona, entre 1919 i 1932
 • Cara y creu : tragicomedia en dos actes o quadros, per a noys, ab ilustracions musicals — 2ª edició — Barcelona, entre 1900 i 1948 — Possiblement siguin les galerades de la segona edició de l’obra
 • Colps d’ala — Barcelona, entre 1923 i 1948
 • D’Angel a Santa : carta diálech en un acte y en vers, pera teatre d’infants — Barcelona : Imprenta Editorial Barcelonesa, S. A., 1916 — Exemplar mecanografiat, previ a l’edició, amb anotacions marginals manuscrites de l’autor
 • De vida ingénua. : (Familiars.) : Qué vols esser y perqué? — Barcelona, febrer de 1941
 • Dietari del cor — Barcelona, entre 1906 i 1942
 • Llar encesa — Barcelona, entre 1900 i 1948
 • La morta-viva : rondalla en tres actes y en vers, ab ilustracions musicals sobre motius populars — Barcelona, entre 1900 i 1948
 • Nines i ninots : quadro impresionista en un acte — Barcelona, entre 1900 i 1948
 • Per damunt dels núvols : cantant, volant y al Cel guaytant — Barcelona, 1941
 • Poemet d’istiu : remembrançes de la festa-major de Lloret de Mar — Barcelona, 1923? — Data aproximada de creació donada a partir de l’àpèndix : “Aquest Poemet fou llegit per primera vegada públicament el dia 21 d’octubre del 1923 en la Sala d’audicions del “Orfeó Graciench”, …
 • Polidesa : regles em vers : (corretgides y augmentades) — 2ª edició — Barcelona, entre 1911 i 1920 — A la portada : Avalorada ab la benedicció del Iltm. y Rvdm. Dr. D. Joseph Torres y Bages, Bisbe de Vich ; y ab la salutació del eximi escriptor En Joan Maragall y Gorina, Mestre en Gay Saber
 • Rondalles, ó, veus del carrer — Barcelona, entre 1900 i 1948
 • Suplement al Dietari del Cor — Barcelona, entre 1942 i 1944

Amb aquestes noves incorporacions s’enriqueix el nostre fons patrimonial, i ja se supera la xifra dels 550 manuscrits.

 

Aquest mes de setembre hem dut a terme la restauració del manuscrit 112 de la Biblioteca, titulat Història moral de Cathalunya : Libre segon de la Història cathalana, obra escrita el 1600 pel jesuïta reusenc Pere Gil i Estalella. Es tracta del segon volum de la Historia Cathalana, obra en quatre volums, que representà una fita en l’historiografia de l’època. Aquesta obra, en 183 folis, la datem el 1600 a partir del que podem llegir al foli 182 recto: “… y és vuy rey universal de tota Espanya y viu lo present any 1600…“. Conserva la foliació original; els dos primers folis preliminars estan en blanc, així com els folis 13, 183 i els tres últims. Al foli 4 recto s’hi llegeix un fragment de l’incipit que diu: “(…) Arrimar esta nostra història ab la dels summos pontifices y fer menció dels papas /que llavors\ governàvan /a\ que d’esta manera proceesca esta història ab més claredad, y participe de més llustre, certitut y veritat. Supposada, /donchs\, la dita certitut de la història sagrada y de la història escleiàstica pontificial, y supposada esta breu summa dels anys que ha és criat lo món y de las edats d’ell, segueyx-se que, començant en particular de referir las cosas de Espanya y Cathalunya, tractem /en lo capítol següent\ dels primers habitadors d’ella.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració del Monestir de Sant Pere de Puel·les, a Barcelona. El procés de restauració s’ha centrat especialment en la neutralització dels efectes nocius de les tintes metal·loàcides amb què es va escriure el manuscrit, i que estava afectant seriosament la integritat del manuscrit. També s’ha fet un estudi tant del paper com de les filigranes, per tal de validar amb la màxima precisió possible la data d’escriptura del manuscrit. L’enquadernació no és l’original, i presentava brutícia, dessecacions, deformitats i pèrdues; les capçades, a més, presentaven trencaments.

Volem compartir també amb vosaltres el vídeo del procés de restauració del manuscrit , que ha elaborat el Taller, on s’explica amb detall totes les intervencions que s’han realitzat.

 

Des de la Biblioteca volem felicitar a tot el Taller, i en especial la seva responsable, la germana María Dolores Díaz de Miranda  y Macías, per l’excel·lent feina que han fet. Després de la restauració portada a terme, el llibre ja està degudament catalogat.

 

Aquest mes de setembre s’ha completat la restauració d’un manuscrit de la Crònica de Bernat Desclot, titulat Caronicas o Conquestas dels dos darrers Comtes de Barcelona e dels primers quatre Reis de Aragó post unionem / compostes e ordenades per en Bernat Desclot. Es tracta d’un exemplar de 162 folis, fet en pergamí i en paper: concretament, els fulls 1 al 96 estan en pergamí, i escrits amb lletra del segle XIV; mentre que els fulls 97 al 162 estan en paper, i escrits amb una lletra del segle XVIII.

En l’enquadernació en pergamí, el text està a dues tintes, negra i vermella, on hi trobem lletres capitals i inicials decorades en vermell i blau. L’incipit, al foli 1, diu així: “Assì comensa lo libre qui parla de les grans nobleses e dels grans feyts darmes e de les grans conquestes que han feytes sobre sarrahins e sobre altres gens los nobles senyors reys Daragò qui feren del alt linyatge del compte de Barcelona…“.

La restauració ha anat a càrrec del Taller de Restauració Berta Blasi. Entre les actuacions dutes a terme en la restauració, destaquen: numerat i desmuntat; tractament de fitats per a tintes ferrogàl·liques, desadificació, aprest de gelatina i laminat; consolidació dels estrips i les llacunes, tant a la meitat en pergamí com en la meitat en paper; neteja i consolidació de l’enquadernació original; cosit i re-enquadernació amb el pergamí original; i finalment, una capsa de conservació feta a mida. Des de la Biblioteca volem felicitar a tot el Taller, i en especial a la seva responsable Berta Blasi, per la gran feina que ha portat a terme.